Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 06.08.2019)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. chlor wolny – niecka rekreacyjna
  2. chlor wolny – niecka sportowa
  3. chlor wolny – jacuzzi
  4. chlor związany – woda wprowadzana do niecki rekreacyjnej i jacuzzi z cyrkulacji

Zlecono kalibracje urządzeń dozujących. Poprawa powinna nastąpić
w ciągu 24h.