Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 06.04.2023)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. indeks nadmanganianowy  – jacuzzi
  2. chloroform – niecka rekreacyjna

Zlecono przegląd filtrów oraz ponowne przefiltrowanie wody basenowej. Poprawa powinna nastąpić w ciągu 24h.