Uprzejmie informujemy, że dnia 1 października 2022 roku uległ zmianie regulamin zakupu i korzystania z karnetów na basen.

W związku z powyższym, wszystkie karnety, których data ważności przypadała na okres od 13.03.2020 roku do 30.09.2022 roku zostały automatycznie przedłużone, w celu umożliwienia wykorzystania zgromadzonych na nich środków przez właściciela karnetu.

Nowa data ważności to 31.12.2022 r., po tym terminie karnety tracą ważność, a środki na nich zgromadzone nie będą zwracane.

Nowy regulamin w załączeniu.

Regulamin zakupu i korzystania z karnetów