Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia sp. z o.o. Ogłosił przetarg na zadanie pn. Renowacja elewacji budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia w Proszówkach.
Przetarg jest prowadzony elektronicznie. Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b916ebff-8aa8-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Termin składania ofert: 13.12.2023 do godz. 10.00