Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg aktualnych wyników badań próbek pobranych 24 styczeń 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor wolny w jacuzzi, chlor związany w systemie cyrkulacji jacuzzi, oraz chlor związany w systemie cyrkulacji- niecka rekreacyjna oraz dopuszczalna liczba mikroorganizmów w 36°C – jacuzzi system cyrkulacji i niecka.

Podejmowane działania:

Wymiana złoża filtracyjnego, wymiana wody w jacuzzi.