Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.zo.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 06.12.2018)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametr, który nie spełnia w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  • Potencjał redox -system cyrkulacji jacuzzi i basen rekreacyjny

Zarządca obiektu zalecił kalibrację sprzętu pomiarowego.

Jakość wody powinna ulec poprawie w ciągu 24h