Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 06 kwiecień 2017.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor związany w woda w cyrkulacji basenowej oraz w basenie rekreacyjnym. Podniesiony jest również chloroform w nieckach basenowych.

Podejmowane działania:

Kalibracja urządzeń pomiarowych, zastosowanie nowych technik uzdatniania wody.