Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 22.03.2018 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametr, który nie spełnia w pełni wytycznych rozporządzenia to

  • Potencjał redox – basen sportowy

Poprawa jakości wody powinna nastąpić po kalibracji sprzętu dozującego chemię basenową.