REGULAMIN
 I ZAWODÓW MIKOŁAJKOWYCH

 

 

 1. Miejsce zawodów:
  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia,
  Proszówki 365, 32- 700 Bochnia (basen w Proszówkach)

 

 1. Termin zawodów: 8 grudzień 2018 r. (sobota)
 • Rozgrzewka: godz. 9:00
 • Zawody: godz. 9:30

 

 1. Organizator zawodów:
 • Szkoła sportów wodnych H2O oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.zo.o.
 1. Sędzia główny zawodów: Karol Daniec
 2. Zasady uczestnictwa:
 • W zawodach prawo startu mają zarówno osoby indywidualne, jak i zawodnicy zrzeszeni w klubach, stowarzyszeniach i szkółkach pływackich, itp.
 • Zawodnicy posiadający licencję PZP mogą wyłącznie startować poza konkurencją.
 1. Kategorie wiekowe i style:

Styl dowolny

 1. Rocznik 2011 i młodsi – 25 m chłopcy
 2. Rocznik 2011 i młodsi – 25 m dziewczęta
 3. Rocznik 2010 – 2009 – 25 m dziewczęta
 4. Rocznik 2010 – 2009 – 25 m chłopcy
 5. Rocznik 2008 – 2006 – 50 m dziewczęta
 6. Rocznik 2008 – 2006 – 50 m chłopcy
 7. Rocznik 2005 – 2003 – 50 m dziewczęta
 8. Rocznik 2005 – 2003 – 50 m chłopcy
 9. Rocznik 2002 i starsi – 50 m kobiety
 10. Rocznik 2002 i starsi – 50 m mężczyźni

 

 1. Przepisy organizacyjne zawodów:

 

 • Długość basenu 25m
 • Zawodnik startuje tylko w jednej konkurencji
 • Start – zawodnik może startować zarówno ze słupka jak i z wody.
 • Sposób pomiaru czasu – ręczny.
 • W przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, lecz do jego czasu końcowego zostają doliczone 2 sekundy.
 • Nawroty – w trakcie nawrotów zawodnik musi dotknąć ściany basenu dowolną częścią ciała.
 • Zawodnicy powinni się pojawić na basenie na godzinę przed zawodami w celu przeprowadzenia rozgrzewki.
 • W pozostałych kwestiach Sędzia Główny będzie opierał się na przepisach ogólnych FINA.

 

 1. Zasady finansowania:

 

 • Opłata startowa wynosi 10,00 zł od zawodnika
 • Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator
 • Koszty nagród – pokrywają sponsorzy, organizator
 • Koszty uczestnictwa ponoszą kluby lub zawodnicy

 

 1. Zgłoszenie do zawodów:
  zgłoszenia zawodników przyjmowane są:
 • Drogą elektroniczną: zawodyh2o@gmail.com
 • W sekretariacie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia sp.zo.o. – Proszówki 365, 32-700 Bochnia

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 04.12.2018r.

Wcześniej zgłoszone uczestnictwo należy osobiście potwierdzić w dniu zawodów oraz uiścić opłatę, maksymalnie do godziny 9:00.

Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji zawodów (zdjęcia  oraz publikacja imienia i nazwiska w statystykach zawodów).

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ład i porządek na obiekcie pływalni odpowiadają trenerzy bądź prawni opiekunowie uczestników

 1. Nagrody:

dyplomy i medale dla pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w każdej konkurencji
i kategorii wiekowej. Dodatkową nagrodę otrzyma najmłodszy i najmłodsza z uczestników zawodów.

 1. Informacje dodatkowe

http://gosirbochnia.pl/

tel. 14 611 04 45
tel 889-674-647

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

Uczestnicy Zawodów Pływackich Mikołajkowych w dniu 8 grudnia 2018 r. w obiekcie Krytej Pływalni w  Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.zo.o. wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów wydarzenia swojego wizerunku. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej organizatorów oraz zamieszczanie
w wydawanych przez nich materiałach promocyjnych i informacyjnych – Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.