Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg aktualnych wyników badań próbek pobranych 10 luty 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: Chlor związany- basen rekreacyjny, chlor wolny- basen rekreacyjny, chlor wolny- jacuzzi, chlor związany- system cyrkulacji basen sportowy, liczba mikroorganizmów w 36°C system cyrkulacji – jacuzzi i basen rekreacyjny, liczba mikroorganizmów w 36°C – jacuzzi.

Podejmowane działania:

Wymiana wody w całości jacuzzi, przeprowadzenie procesu szokowego wewnątrz cyrkulacji i filtrach dwutlenkiem chloru.