Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 21 luty 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor związany w basenie rekreacyjnym oraz chlor wolny w jacuzzi.

Podejmowane działania:

Kalibracja urządzeń pomiarowych oraz konsultacja z dostawcą chemii basenowej.