Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 14.01.2019)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. Chlor wolny – jacuzzi
  2. Chlor związany – woda z cyrkulacji basen rekreacyjny i jacuzzi
  3. Chlor związany – woda z cyrkulacji basenu sportowego

Zalecono zwiększenie częstotliwości filtrowanej wody z niecek basenowych.

Jakość wody powinna ulec poprawie w ciągu trzech dni.