Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 03.06.2024)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

1. Niecka basenu sportowego – woda w niecce 
POTENCJAŁ REDOKS – 723 ± 65 mV – min. 750 mV

Zlecono przegląd filtrów basenowych oraz przefiltrowanie wody basenowej. Poprawa jakości wody powinna nastąpić w ciągu 24 h