Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 08.02.2024)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

1.Woda z niecki basenowej – jacuzzi
CHLOR WOLNY – 0,68±0,17 mg/l

2. Niecka basenu sportowego
CHLOR ZWIĄZANY – 0,33±0,08 mg/l

3. niecka basenu rekreacyjnego
CHLOR WOLNY – 0,69±0,17 mg/l

Zlecono przegląd filtrów basenowych oraz przefiltrowanie wody basenowej. Poprawa jakości wody powinna nastąpić w ciągu 24 h