Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 25.01.2024)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

1. niecka basenu rekreacyjnego
potencjał utleniająco – redukujący – 730±66 mV – min.750

Zlecono przegląd filtrów basenowych oraz przefiltrowanie wody basenowej. Poprawa jakości wody powinna nastąpić w ciągu 24 h