Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 07.04.2022)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. Chloroform – Jacuzzi, woda w niecce basenowej
  2. Chloroform – Niecka rekreacyjna, woda w niecce basenowej.
  3. Chloroform – Niecka rekreacyjna i Jacuzzi, woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji

Zlecono przegląd filtrów basenowych oraz przefiltrowanie wody basenowej. Poprawa jakości wody powinna nastąpić w ciągu 24 h.