Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 07.03.2019)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. potencjał redox – jacuzzi, niecka rekreacyjna system cyrkulacji
  2. potencjał redox  – basen rekreacyjny
  3. potencjał redox – basen sportowy system cyrkulacji

Zalecono zwiększenie częstotliwości płukania filtrów.