Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 6.07.2021)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. Chloroform-Niecka rekreacyjna, woda w niecce basenowej.
  2. Chlor związany – Niecka sportowa, woda wprowadzana z cyrkulacji
  3. Chloroform- Niecka rekreacyjna i jucuzzi , woda wprowadzana do niecki z systemu ryrkulacji.
  4. Chloroform – Jacuzzi woda w niecce basenowej

Zlecono przegląd filtrów basenowych oraz przefiltrowanie wody basenowej. Poprawa jakości wody powinna nastąpić w ciągu 24 h.