Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 21.02.2019)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. Chlor wolny – jacuzzi
  2. Chlor wolny – basen rekreacyjny
  3. Chlor wolny – basen sportowy

Zarządzono kalibracje sprzętu pomiarowego. Jakość wody powinna ulec poprawie w ciągu 24h.