Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 10.10.2019)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. chlor związany  – niecka rekreacyjna
  2. chlor związany – jacuzzi
  3. chlor związany – niecka sportowa

Zlecono kalibracje urządzeń dozujących. Poprawa powinna nastąpić
w ciągu 24h.