Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 06 lipca 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  • chlor związany w jacuzzi
  • chlor związany wprowadzany do niecki z systemu cyrkulacji – jacuzzi i b. rekreacyjny
  • potencjał redox – jacuzzi
  • potencjał redox – basen sportowy
  • potencjał redox – basen rekreacyjny

Wyniki powyższych badań zostały gruntownie przeanalizowane. Działania naprawcze zmierzają w kierunku doprowadzenie wody basenowej do norm wymaganych. Podstawą działania będzie wymiana złoża w filtrach wody basenowej.