Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 08.06. 2017.)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. chlor związany – woda z niecki basenowej jacuzzi
  2. chlor związany – woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji
  3. potencjał redox – woda z niecki basenowej jacuzzi
  4. chlor związany – woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji jacuzzi i niecka rekreacyjna
  5. chlor związany – woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji basen sportowy
  6. potencjał redox – woda z niecki rekreacyjnej

Podjęto czynności naprawcze polegające na zmianie parametrów dozowania chemii basenowej, podjęto próby poszukiwania alternatywnych substancji mogących poprawić parametry wody basenowej.

Oczekujemy poprawy wyników badań w ciągu dwóch tygodni.