Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 12 wrzesień 2017 r.)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  • Chlor związany – jacuzzi, basen rekreacyjny (woda z systemu cyrkulacji)
  • Chlor związany – jacuzzi (woda z niecki basenowej)
  • Potencjał redox – jacuzzi
  • Potencjał redox – basen sportowy

Wyniki powyższych badań zostały gruntownie przeanalizowane. Działania naprawcze zmierzają w kierunku doprowadzenie wody basenowej do norm wymaganych.