Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 22.06. 2017.
Z wyników badań wynika, że przekroczone zostały dopuszczalne wskaźniki w następujących punktach:

  1. Potencjał redox – woda z niecki basenowej jacuzzi
  2. Potencjał redox – woda z niecki basenowej basen rekreacyjny
  3. Potencjał redox – woda z niecki basenowej basen sportowy

Zostały podjęte działania mające na celu doprowadzenie wody do norm wymaganych.