Proszówki,   13.12.2016 r.

 

I N F O R M A C J A

 

            O wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Krytej Pływalni w miejscowości Proszówki.

  1. Do przetargu została dopuszczona 1 osoba
  2. Cena wywoławcza netto czynszu najmu lokalu wynosiła 500,00 netto.
  3. Najwyższa cena netto najmu lokalu uzyskana w przetargu wyniosła 510,00zł netto.
  4. Przetarg wygrał : Pan Włodzimierz Tota.