Prezes GOSiRB Sp.zo.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 23.08.2018 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametr, który nie spełnia w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  • potencjał redox – woda z niecki basenu sportowego

Zarządca obiektu zalecił kalibrację sprzętu pomiarowego.

Jakość wody powinna ulec poprawie w ciągu 7 dni.