Prezes GOSiRB Sp.zo.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 09.08.2018 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  • potencjał redox – system cyrkulacji basen sportowy
  • potencjał redox – system cyrkulacji basen rekreacyjny oraz jacuzzi

Jakość wody powinna ulec poprawie w ciągu 7 dni.