Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.zo.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 08.11.2018)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametr, który nie spełnia w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  • potencjał redox – woda z niecki basenu sportowego
  • Potencjał redox –woda z niecki basenu rekreacyjnego
  • Potencjał redox – woda z niecki jacuzzi
  • Potencjał redox -system cyrkulacji jacuzzi i basen rekreacyjny
  • Potencjał redox – system cyrkulacji basen sportowy

Zarządca obiektu zalecił kalibrację sprzętu pomiarowego.

Jakość wody powinna ulec poprawie w ciągu 24h