Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp.z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 24.01.2019)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. Chlor związany – niecka basenu rekreacyjnego
  2. Chlor związany – jacuzzi

Zarządca obiektu zalecił kalibrację sprzętu pomiarowego.

Jakość wody powinna ulec poprawie w ciągu 24h