Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 30.06.2021)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. Chloroform -Niecka duża sportowa, woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji
  2. Chloroform -Niecka duża sportowa, woda w niecce basenowej.
  3. Chloroform -Jacuzzi, woda w niecce basenowej
  4. Chloroform -Niecka rekreacyjna, woda w niecce basenowej.

Zlecono przegląd filtrów basenowych oraz przefiltrowanie wody basenowej. Poprawa jakości wody powinna nastąpić w ciągu 24 h.