Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 16.09.2019)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. chlor związany  – niecka sportowa
  2. chlor związany – niecka rekreacyjna
  3. chlor związany – jacuzzi

Zlecono konsultacje z firmą zaopatrzeniową w chemie basenową w celu korekty stosowanych produktów. Poprawa powinna nastąpić w ciągu 48h.