Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 18.04.2018 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametr, który nie spełnia w pełni wytycznych rozporządzenia to

  • potencjał redox – jacuzzi
  • chlor związany – system cyrkulacji jacuzzi i niecka rekreacyjna
  • chloroform – system cyrkulacji jacuzzi i niecka rekreacyjna
  • chloroform – niecka basenu rekreacyjnego
  • chloroform – nicka basenu jacuzzi

Poprawa jakości wody nastąpi w ciągu trzech dni po wprowadzeniu odpowiedniej chemii basenowej.