Zapraszamy do skorzystania z promocji walentynkowej w dniu 14 lutego 2022 roku na naszej pływalni.

Regulamin promocji przedstawiamy poniżej.

REGULAMIN PROMOCJI WALENTYNKOWEJ „PŁYWAJ Z MIŁOŚCIĄ”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Pływaj z miłością”.
 2. Organizatorem promocji jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia sp. z o.o. z siedzibą w Proszówkach, Proszówki 365, 32-700 Bochnia, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000747684, NIP: 8681971506, REGON: 380711695
 3. Promocja obowiązuje w dniu 14 lutego 2022 roku w godzinach od 13.00 do 21.00
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych
 5. Skorzystanie z promocji następuję przez przyjście na krytą pływalnię z drugą osobą (niezależnie od płci i wieku), podanie w kasie hasła promocji: „Pływaj z miłością” oraz kupienie biletów z 50 % rabatem dla obydwu osób.
 6. Promocja obejmuje bilety na krytą pływalnię i pobyt w saunie.
 7. Promocja obejmuje wyłącznie bilety ulgowe i normalne oraz dla osób niepełnosprawnych.
 8. Promocja nie obejmuje biletów grupowych, instruktorskich, na zajęcia aquaaerobiku oraz biletów sprzedawanych na podstawie umów zawartych z Gminnych Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Bochnia sp. z o.o.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Ilość biletów w promocji jest ograniczona ze względu na przepisy dotyczące pandemii Covid.
 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.