Prezes GOSiRB Sp.zo.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 17.09.2018)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametr, który nie spełnia w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  • potencjał redox – woda z niecki basenu sportowego
  • Potencjał redox –woda z niecki basenu rekreacyjnego
  • Chlor związany – woda z niecki basenu rekreacyjnego

Zalecono zwiększenie częstotliwości filtrowanej wody z niecek basenowych. Poprawa powinna nastąpić w ciągu trzech dni.