Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 25.08.2020)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. Chloroform -Niecka duża sportowa, woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji
  2. Chloroform -Niecka duża sportowa, woda w niecce basenowej.

Zlecono konsultacje z firmą zaopatrzeniową w chemie basenową w celu korekty stosowanych produktów. Poprawa powinna nastąpić w ciągu 48h.