Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 07.11.2019)

 

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. potencjał redox  – woda prowadzana do niecki sportowej z cyrkulacji
  2. potencjał redox  – woda prowadzana do niecki rekreacyjnej i jacuzzi z cyrkulacji

Zlecono konsultacje z firmą zaopatrzeniową w chemie basenową w celu korekty stosowanych produktów. Poprawa powinna nastąpić w ciągu 48h.