Prezes Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bochnia Sp. z o.o. publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 04.07.2019)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  1. potencjał redox  – cyrkulacja z cyrkulacji basenu sportowego

Zlecono zwiększenie częstotliwości filtrowania wody w niecce basenowej. Poprawa powinna nastąpić
w ciągu 24h.