Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 19 października 2017 r.)

Najnowsze wyniki badań wskazują, że wszystkie parametry jakości wody są spełnione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.