Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 07.06.2018 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  • potencjał redox – woda doprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji/ jacuzzi i basen rekreacyjny
  • potencjał redox – woda doprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji/ basen sportowy

Wyniki badań zostały przesłane do analizy firmie, która zajmuje się profesjonalną chemią basenową w celu podjęcia odpowiednich środków.