Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 23.05.2018 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  • potencjał redox – jacuzzi
  • potencjał redox – basen sportowy
  • potencjał redox – basen rekreacyjny

W najbliższym czasie woda powinna osiągnąć wymagane normy.