Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 20 luty 2018 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

  • Chlor związany – basen rekreacyjny
  • Potencjał redox – jacuzzi
  • Potencjał redox – basen sportowy

Poprawa jakości wody powinna nastąpić po kalibracji sprzętu dozującego chemię basenową.